Vad vi gör

Något annat än marknadsnyttan

Vi pratade länge om vad som behövs för att alla medborgare i ett samhälle ska känna sig delaktiga i skapandet av demokratin.

För oss, som alla är retorikkonsulter, fanns det en tydlig lösning. Att hitta en väg för att alla ska kunna analysera och påverka vad som händer i vårt samhälle. Vårt verktyg för att nå dit är retoriken.

En dag i maj 2011 föddes så en idé. En idé om att tillsammans folkbilda samhället i retorik.

Vi satte ihop en grupp retorikkonsulter som alla ville hitta en större nytta i sina kunskaper. Kunskaper i kritiskt tänkande, retoriska analyser och förståelse av budskapets olika utformning. Gruppen fick namnet Almedalsretorikerna.

Genom Almedalsretorikerna har vi givit oss själva möjligheterna att göra något mer än marknadsnytta med våra kunskaper och erfarenheter.

VARFÖR BEHÖVS RETORIKEN?

I ett demokratiskt sammanhang, så som Sverige, den staden du bor i eller i den gemenskap du har med dina grannar behövs medborgare som kan förstå vad som händer. Detta gäller i både det dagliga livet och i de stora politiska diskussionerna.

Själva fundamentet i den här demokratin ligger i att vi tillsammans utformar vår gemensamma framtid.

VAD ÄR RETORIK?

Retoriken är en väg för att lära sig bli en mer demokratisk medborgare och bidra till att skapa ett demokratiskt samhälle.

Med retorikens hjälp förstår vi bättre vad som händer runt omkring oss. Retoriken blir också ett verktyg för att kunna vara med och påverka i det lilla och stora.

VAD VILL VI UPPNÅ?

Vi vill uppnå ökad kunskap om varför andra säger som de gör och hur vi alla kan vara med och påverka vårt samhälle. Retoriken är vårt sätt att dra ett strå till stacken för ett mer demokratiskt jämlikt samhälle.

Det här är vårt sätt att hjälpa dig bli mindre frustrerad, mer engagerad och hjälpa alla att få verktygen för att förstå mer av vad som händer i vår värld.