Saker vi gjort

Almedalsveckan 2019

Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet?
Söndag 30 juni 14.00–16.00, campus Gotland, hus B, sal B 11

Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning – och genom att förstå retorik tror vi att det går att bli en mer demokratiskt aktiv människa.

Demokratiska sammanhang behöver medborgare som verkligen förstår vad som händer: i Sverige i stort, i staden du bor i, i din gemenskap med grannar, i skolan – ja, i alla sammanhang. Det gäller såväl i det dagliga livet som i de stora politiska diskussionerna. Själva fundamentet i vår demokrati består av att vi tillsammans utformar vår gemensamma framtid.

Retoriken är en väg att lära sig bli en mer demokratisk medborgare, som bidrar till ett demokratiskt samhälle. Med retorikens hjälp förstår vi bättre vad som händer runt omkring oss.

Retoriken blir också ett verktyg för att kunna vara med och påverka – i det lilla och i det stora.

Att förstå retorik handlar om att genomskåda. Vilka medel använder exempelvis politiker för att påverka? Det handlar inte om bra eller dåligt – utan i stället om vad som påverkar vemnär.

På seminariet samtalar vi om hur de med större retorisk medvetenhet kan få ut mer av Almedalsveckan.

Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
Måndag 1 juli kl 8.30–9.30, campus Gotland, hus B, sal B 11

Förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik gör oss väljare delaktiga.

Det här är ett publikt samtal, där vi tillsammans resonerar kring gårdagens partiledartal. Vad hörde, såg och kände vi? Hur förstår vi det? Vi tänker tillsammans och frigör energi och nyfikenhet, för att lättare kunna gripa tag i betydelsen av vad som sägs (och inte sägs), och görs, under talet.

Väljarnas förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. För vad behövs för att alla medborgare i ett samhälle ska känna sig delaktiga? Jo, verktyg, nycklar, förståelse. Ett verktyg som underlättar är retorik. Kunskap om retorik är till för alla. Ta med er egna funderingar från talet.

Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
Torsdag 4 juli kl 8.30–9.30, campus Gotland, hus B, sal B 11

Förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik gör oss väljare delaktiga.

Det här är ett publikt samtal, där vi tillsammans resonerar kring gårdagens partiledartal. Vad hörde, såg och kände vi? Hur förstår vi det? Vi tänker tillsammans och frigör energi och nyfikenhet, för att lättare kunna gripa tag i betydelsen av vad som sägs (och inte sägs), och görs, under talet.

Väljarnas förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. För vad behövs för att alla medborgare i ett samhälle ska känna sig delaktiga? Jo, verktyg, nycklar, förståelse. Ett verktyg som underlättar är retorik. Kunskap om retorik är till för alla. Ta med er egna funderingar från talet.

Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
Fredag 5 juli 14.00–16.00, campus Gotland, hus B, sal B 11

Förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik gör oss väljare delaktiga.

Det här är ett publikt samtal, där vi tillsammans resonerar kring gårdagens partiledartal. Vad hörde, såg och kände vi? Hur förstår vi det? Vi tänker tillsammans och frigör energi och nyfikenhet, för att lättare kunna gripa tag i betydelsen av vad som sägs (och inte sägs), och görs, under talet.

Väljarnas förmåga att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. För vad behövs för att alla medborgare i ett samhälle ska känna sig delaktiga? Jo, verktyg, nycklar, förståelse. Ett verktyg som underlättar är retorik. Kunskap om retorik är till för alla. Ta med er egna funderingar från talet.

Almedalsveckan 2018

Söndag 1 juli • 14:00 – 16:00
Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet?
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15

Måndag 2 juli • 08:00 – 09:00
Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15

Tisdag 3 juli • 08:00 – 09:30
Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15

Onsdag 4 juli • 08:00 – 09:30
Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15

Almedalsveckan 2017

Under 2017 upplaga av Almedalsveckan startade vi på söndagen med ett seminarium om hur retoriken kan hjälpa till att skapa ett mer demokratiskt samhälle. Måndag till torsdag hade vi sedan våra uppskattade retoriska dissekeringar av gårdagens partiledartal.

Alla seminarier var på Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”B 15”

Seminarierna:
Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet?
Tid: 2/7 2017 14:00 – 16:00

Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet
Tid: 3-6/7 08:30 – 09:30

 

   

 

   

Almedalsretorikerna2013-1

2012A

2011